Hva skjer

BASIS-konferansen 2019
4. juni 2019 Kl: 10:00 - 16:00, Oslo, Thon Hotel Vika Atrium

Oppsummering og veien videre etter BASIS-prosjektet

Regjeringen styrker arbeidet mot vold og overgrep med 67 millioner kroner i 2019. Av disse skal 19 millioner kroner brukes til å etablere et landsdekkende tilbud for å hindre at personer som er dømt for seksuallovbrudd begår nye overgrep.

BASIS-prosjektet er et behandlingsprosjekt rettet mot seksuallovbruddsdømte i tre fengsler på Østlandet. Bakgrunnen for prosjektet er et ønske fra kriminalomsorgen om flere og bedre behandlingstilbud til denne gruppen. Dette førte til et samarbeid mellom kriminalomsorgen, Helse Sør-Øst, Oslo universitetssykehus og Helsedirektoratet, hvor sistnevnte bevilget midler til et treårig pilotprosjekt (2016-2019).

Et overordnet mål for pilotprosjektet har vært å utrede og gi behandling til de i gruppen seksuallovbruddsdømte som anses å ha høyest tilbakefallsrisiko. Denne gruppen har blitt systematisk utvalgt gjennom en innledende screening basert på statiske risikofaktorer. Seksuallovbruddsdømte i de høyeste risikogruppene har deretter blitt motivert av kriminalomsorgen til videre utredning og behandling i BASIS-prosjektet. Deltagelse har vært frivillig. Prosjektet har tilbudt individualisert behandling basert på prinsipper fra Good Lives-modellen.

Denne konferansen markerer slutten på BASIS-prosjektet, og oppsummerer erfaringene med denne måten å organisere og tilby behandling på.

Foreløpig program:

Oppsummering av BASIS-prosjektet og sluttrapportens hovedpunkter
(screening – utredning – behandling)

Dr. Gwenda M. Willis og David Prescott: De har vært veiledere i BASIS-prosjektet fra start til slutt og vil formidle sine erfaringer

BASIS-psykolog Sjur Dugstad: Erfaringer fra behandling av seksuallovbruddsdømte m/Good Lives Model

Prof. Kieran McCartan – Understanding and re-framing sexual abuse

Hvor går veien videre? V/Kriminalomsorgsdirektoratet og Helsedirektoratet.
 

Programstart Kl. 10:00. Kaffe og registrering fra kl. 09:30. Vi avslutter ca kl. 16:00

 

Påmeldingfristen er 15.mai 2019

Pris: 200,- inkl. lunsj

Påmeldingen er bindende.

Påmelding

Kategorier

Hva skjer