Hva skjer

Lanseringsseminar MAP
16.september 2019

MAP står for "Møte med aggresjonsproblematikk" og er ett nytt opplæringsprogram for forebygging og håndtering av aggresjons- og voldsproblematikk.

Siden 2014 har det pågått et omfattende arbeid med å utarbeide et nytt opplæringsprogram for forebygging og håndtering av aggresjons- og voldsproblematikk. Dette prosjektet har fått navnet MAP som står for møte med aggresjonsproblematikk. Hensikten med prosjektet har vært å utarbeide en omforent, standardisert og kvalitetssikret opplæring av ansatte. MAP har vært et samarbeidsprosjekt i SIFER-nettverket, de tre regionale sikkerhetsavdelingene, Helse Stavanger og Helse Fonna.

MAP består av ti kapitler som kan formidles som en helhet (grunnkurs) eller som enkeltstående, selvstendige moduler (se vedlagt informasjon).

MAP har våren 2019 blitt grundig testet ut og evaluert. Til høsten starter implementeringen av MAP-modellen i psykisk helsevern. 

Du inviteres herved til lanseringsseminar
Mandag 16.september 2019
Hotell Vika Atrium (Munkedamsveien 45, 0250 Oslo).

Deltakelse er gratis.

Bindende påmelding gjøres ved å sende epost til loekke@ous-hf.no innen 30.august.


Program for dagen:

1000-1015: Åpning v/Carl Fredrik Haaland (leder styringsgruppen)

1015-1030: Hvorfor vi trenger MAP v/ Anne Aasen (Spesialrådgiver, Helse Sør-Øst)

1030-1100: Metodisk fremgangsmåte v/Knut Rypdal (leder SIFER Vest)

1100-1120: Pause

1120-1230: Innhold i MAP v/arbeidsgruppen

1230-1330: Lunsj

1330-1400: Veien videre v/Thomas Nag og Carl Fredrik Haaland

1400-1430: Spørsmål og diskusjon

Velkommen!

Med vennlig hilsen

Carl Fredrik Haaland
Leder Styringsgruppen

Til nedlasting:

Kategorier

Hva skjer