Hva skjer

Kurs i V-RISK-10
26. mars 2015, Store auditorium (bygg 4), Gaustad, Oslo

Et kurs i sjekklisten V-RISK-10 (Voldsrisiko sjekkliste-10) - Voldsrisikovurdering.

Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, Oslo universitetssykehus har lenge vært opptatt av allmennpsykiatriens utfordringer med å vurdere og håndtere voldsrisiko i en stor og til dels raskt sirkulerende pasientmengde. Et ledd i dette har vært utviklingen av den korte sjekklisten V-RISK-10. Denne er i nokså utbredt bruk i både døgnbasert og poliklinisk virksomhet, men det er en utfordring å finne ut hvordan den best kan hjelpe den endelige kliniske vurdering, noe som alltid er det viktigste.

Senteret inviterer derfor til et kurs med interaktiv virksomhet rundt denne oppgaven. Kurset ledes av psykiater dr. philos Pål Hartvig som har stått bak utviklingen av sjekklisten.

Pris 900,- inkl enkel lunsj

Ved spørsmål, ta kontakt med Martin Bjørnstad: mbjoe2@ous-hf.no

Kurset ble 10. februar 2015 godkjent med 6 timer av Den norske legeforening som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistene etterutdanning.

Kurset er pr 17.02 godkjent som 6 timer vedlikeholdsaktivitet av Norsk Psykologforening.

Påmeldingsfrist 19. mars 2015

Påmelding

Til nedlasting:

Kategorier

Hva skjer