Hva skjer

Klinisk bruk av HCR-20 v3 (VIVO III) ved Kevin Douglas og Stål Bjørkly
19. november - 20. november 2014

Arrangeres av Høgskolen i Molde i samarbeid med Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri Helseregion Sør-Øst, Oslo universitetssykehus

Holdes i Festsalen, bygg 10, Gaustad sykehus - kan også følges på videokonferanse.

Ved påmelding velger du om du vil delta på Gaustad eller på videokonferanse.

Pris per student for begge dagene er kr.1 900,- inkludert lunsj for de som deltar på Gaustad og inkludert overføring på videokonferanse i Norsk Helsenett for de som deltar der.

Påmeldingsfrist (til Høyskolen i Molde): 10. november 2014

Målgruppen er leger, psykiatere, psykologer, sosionomer, sykepleiere, vernepleiere, samt barnevernspedagoger og andre med tilsvarende helsefaglig bakgrunn

Bestått eksamen gir 3 studiepoeng.

Opptakskrav er minimum bestått eksamen i ViVo I, det er en fordel også å ha bestått ViVo II.

Deltakere på videotilkobling må bestille den nye manualen til HCR 20 versjon 3 fra KPS i Bergen ved Britt Blåsternes, britt.moe.blasternes@helse-bergen.no, tlf. 55958309. Deltakere på Gaustad kan få den kjøpt her under kurset for kr.250,-.

Spørsmål kan rettes til: Åse-Bente Rustad  tlf. 22029236, mail: UXRUSS@ous-hf.no

Søknad om opptak gjøres til Høyskolen i Molde.

Til nedlasting:

Kategorier

Hva skjer