Hva skjer

Fagkonferanse om vold i nære relasjoner - Sinnemestring Brøset er 20 år
5. og 6. desember 2018, Scandic Hell, Værnes

Sinnemestring Brøset er 20 år. I den anledning arrangeres det en fagkonferanse om vold i nære relasjoner 5.-6. desember 2018 ved Scandic Hell Hotell

St. Olavs Hospital avdeling Brøset Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri samarbeider med Helsedirektoratet og RVTS for å implementere Sinnemestring Brøset Modellen (SBM) nasjonalt. SBM er et av tiltakene i Regjeringens handlingsplan « Et liv uten vold 2014 – 2017» og mange offentlige tjenester har opprettet behandligstilbud til voldsutøvende menn, kvinner og ungdom.

SBM startet som et prosjekt i 1998 ved Brøset Sykehus som et tilbud til voldsutøvere i nære relasjoner og basert på kognitiv terapi.

Inntil i dag er nesten 450 terapeuter utdannet i modellen.

Sett av datoen 5. og 6. desember 2018 til SBM's jubileum og fagkonferanse ved Scandic Hell Hotell, Værnes

Mer informasjon, program og påmeldingslink finner du på www.sinnemestring.no

Kategorier

Hva skjer