Hva skjer

Grunnleggende risikovurdering
29-30 april 2013

Kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels-, og rettspsykiatri for Helseregion Vest vil med dette invitere til arbeidsseminar om grunnleggende voldsrisikovurdering i Bergen 29-30 april

Innhold
Deltagere på arbeidsseminaret vil få en grunnleggende innføring i praktisk risikovurdering og bruk av HCR-20. Seminaret vil være erfaringsnært og praktisk, og inkludere kasus basert på filmklipp og skriftlig materiale.

HCR-20 er det internasjonalt mest anerkjente verktøyet for å kartlegge voldsrisiko blant psykiatriske pasienter. Ved å belyse mulige risikofaktorer i en persons bakgrunn, nåværende og framtidige fungering er HCR-20 et svært nyttig redskap for vedtaksansvarlige og andre klinikere som må forholde seg til mulig voldsrisiko, og håndtering av denne innenfor tilgjengelige ressursrammer.

Tilretteleggere
Helge Andreas Hoff og Ragnar Urheim

Målgruppe
Leger, psykologer, og annet helsepersonell innenfor psykisk helsevern som må forholde seg til vurdering av mulig voldsrisiko.   

Tid
Kl 09-15 begge dagene  

Sted
Auditoriet, Sandviken sykehus, Bergen

Godkjenning
Arbeidsseminaret er søkt godkjent hos Dnlf, NPF og NSF.

Pris
Gratis
 
Påmeldingsfrist
25. april

Ved påmelding bruk denne linken

Spørsmål rettes til Britt Blåsternes på e-post  eller telefon 55 95 83 09. 

Kategorier

Hva skjer