Hva skjer

Grunnkurs risikovurdering (HCR-20 v.3) 26+27 november 2019
26. og 27. november 2019, Gaustad sykehus, Oslo, BYGG 10

Grunnkurs risikovurdering (HCR-20 v.3) 26+27 november 2019

Deltagere på arbeidsseminaret vil få en grunnleggende innføring i strukturert faglig risikovurdering (dag 1) og en opplæring i bruk av HCR-20 V3 (dag 2). Seminaret vil være erfaringsnært og praktisk, og inkludere arbeid med kasus.

Strukturert faglig risikovurdering (Structured Professional Judgment, SPJ) er en metode for voldsrisikovurdering som har stor utbredelse i Norge. Den er brukt ved en rekke sjekklister for vold som Historical Clinical Risk Management-20 versjon 3 (HCR-20V3), The Spousal Assault Risk Assessment Guide (SARA og kortversjonen SARA-SV), Sexual Violence Risk-20 (SVR-20) og PATRIARK (æresrelatert vold).

På innføringsdagen vil en ta utgangspunkt i brukerveiledningene/retningslinjene for voldsrisiko som er beskrevet i anbefalingene for HCR-20V3 da disse er de sist oppdaterte og kan anvendes for alle verktøyene innenfor SPJ-tradisjonen.

På dag 2 vil deltagere få en grunnleggende innføring i bruk av HCR-20 V3. HCR-20 V3 er det internasjonalt mest anerkjente verktøyet for å kartlegge voldsrisiko blant psykiatriske pasienter. Ved å belyse mulige risikofaktorer i en persons bakgrunn, nåværende og framtidige fungering er HCR-20 et svært nyttig redskap for vedtaksansvarlige og andre klinikere som må forholde seg til mulig voldsrisiko, og håndtering av denne innenfor tilgjengelige ressursrammer.

Kursleder: Psykologspesialist PhD. Helge Andreas Hoff

 

Gaustad sykehus, Sognsvannsveien 21, 0372 Oslo  - BYGG 10

26 november - kl. 10:00 – 16:00

27 november - kl. 09:00 - 15:00

 

Egenandel kr 500,- som dekker lunsj/kaffe/te etc begge dager, samt kursmateriell og HCR-20 manualen

Påmeldingsfrist er 10 november 2019

 

Ved spørsmål, ta kontakt med Marianne Løkken på mail:  loekke@ous-hf.no

Påmelding

Kategorier

Hva skjer