Hva skjer

Fordypningskurs i fengselspsykiatri
Juni 2016 - høst 2017, Gaustad sykehus, Oslo

Kompetansesentrene for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri i Oslo, Bergen og Trondheim (SIFER) inviterer til fordypningskurs i fengselspsykiatri

Leger og psykologer som arbeider med behandling av fengselsinnsatte har behov for faglig oppdatering da denne populasjonen gir andre utfordringer for spesialisthelsetjenesten enn andre deler av psykisk helsevern.

Det er et politisk erkjent behov for bedre kompetanse for dette arbeidet, og SIFER har påtatt seg å lage et firedelt kurs for klinikere. Kurset er planlagt som en gjennomgående gruppe, med fire samlinger. I 2016 er kursdagene bestemt til 1. 2. og 3. juni og videre 12. 13. og 14. oktober. Datoene for de to delkursene i 2017 er ennå ikke bestemt.

De fire delkursene er planlagt slik:

Delkurs 1:

Målsettingen er å gi deltageren et kollegialt miljø hvor forhold spesifikt for fengselspsykiatri kan diskuteres. Kurset innledes med orientering om organisatoriske forhold ved fengselsvesenet som kan ha betydning for pasienten og terapien. Psykiatrisk epidemiologi presenteres. Det fokuseres på hvilke konsekvenser det har når svært mange av pasientene har alvorlige personlighetsforstyrrelser, gjerne i tillegg til andre symptomer.

Delkurs 2

Målsettingen er å belyse de tilstander som man støter på innen fengselspsykiatrien, og som ofte ikke får behandling ved DPS, men innen rusomsorgen eller habiliteringstjenesten.

Delkurs 3

Målsettingen er å behandle de spesielle utfordringene det er å arbeide med personer som har gjort alvorlige kriminelle handlinger, og hvor behandlingsmulighetene kan være ganske små. En utfordring for terapeuter er å vurdere hvor stort behovet for behandling er, og hvilken mulighet man har for å lykkes med behandling.

Delkurs 4

I fengselsvesenet er det en del akutte og mer kroniske tilstander som også innebærer utagerende adferd. Da blir helsetjenesten trukket inn, og det er et ønske om at man løser problemet i spesialisthelsetjenesten. Dette er ikke alltid mulig, men det krever samhandling med fengselet. Dette delkurset behandler de kliniske, etiske og byråkratiske utfordringer i slike saker.

Kurskomiteen består av:

Harald Aulie, psykolog/leder Kompetansesenteret, Oslo

Sindre Angeltvedt, psykologspesialist/seksjonsleder, Bergen fengsel

Kirsten Rasmussen, professor i Rettspsykologi, SIFER Trondheim,

Thale Bostad, psykologspesialist, psykiatrisk poliklinikk, Oslo fengsel

Randi Rosenqvist, psykiater/rådgiver, Ila fengsel

Generell info:

Kursene skal holdes på Gaustad sykehus, og det er plass til maksimum 30 deltagere.

Ved påmelding forplikter man seg til å delta på alle fire delkursene.

Målet er at kurset skal gi deltagerne større forståelse for fengselspsykiatri, og at de som jobber med fengselsinnsatte skal få et kollegialt nettverk.

Kursavgiften vil være kr. 8700,- for hele kursrekken. Denne summen kan imidlertid bli redusert ved økonomisk støtte fra Helsedirektoratet, noe det jobbes med.

Påmeldingen er bindende. Avbestilling av kursplass må sendes til post.kps@ous-hf.no senest 10 dager før kursstart. Ved avbestilling av kursplassen senere enn 22 mai, belastes et avmeldingsgebyr på kr.1000,-. I tilfelle sykdom vil ikke avmeldingsgebyr bli avkrevd. En legeattest må da sendes. Kursavgiften refunderes ikke hvis sykdom inntreffer under kurset eller ved uteblivelse. Dersom kurset må avlyses på grunn av uforutsette hendelser (force majeure), refunderes kursavgiften.

Det er søkt om godkjennelse i henhold til legeforeningens og psykologforeningens kursregelverk.

Per 04. mai er det 6 plasser igjen på kurset. Dersom du ikke kommer med, ta kontakt med Åse-Bente Rustad på epost uxruss@ous-hf.no hvis du ønsker å stå på venteliste.

Søknadsfrist er 14. mai 2016, fullstendig program vil legges ut på våre hjemmesider så snart det er klart.

Meld deg på ved å trykke på knappen under

Påmelding

Kategorier

Hva skjer