Hva skjer

Fengselspsykiatri kurs
2018 - 2019, Gaustad sykehus

Kompetansesentrene for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri i Oslo, Bergen og Trondheim (SIFER) inviterer på ny til fordypningskurs i fengselspsykiatri

Leger og psykologer som arbeider med behandling av fengselsinnsatte har behov for faglig spisskompetanse da denne populasjonen gir andre utfordringer for spesialisthelsetjenesten enn mange andre pasientgrupper.

Det er et politisk erkjent behov for bedre kompetanse for dette arbeidet, og SIFER tilbyr kurs som fordeler seg over 4 samlinger for klinikere (2 samlinger i 2018 og 2 samlinger i 2019). Første kull gjennomgikk kurs i 2016 til 2017, og vi inviterer nå til oppstart av nytt fengselspsykiatrikurs.

Kurset søkes godkjent:

Forrige kurs ble godkjent av Legeforening med 72 timer for spesialistenes etterutdanning. Psykologforeningen godkjente det som 32 timer som fri spesialkurs for ikke-spesialister og 72 timer vedlikeholdsaktivitet for spesialister. Vi vil søke om tilsvarende godkjennelse for kull 2.

Kurset arrangeres av SIFER

Overlege Randi Rosenqvist, OUS, vil være kursleder i samarbeide med andre fagfolk ved de tre kompetansesentrene.

Generell info:

Kursene avholdes på Gaustad sykehus, og det er plass til maksimum 30 deltagere.

Del I: 5 – 7. juni 2018 – Gaustad sykehus, Bygg 4, Store Auditorium, 2 etg

Del II: 16 – 18. oktober 2018 – Gaustad sykehus, Bygg 6, 2 etg

Del III og Del IV- avholdes i 2019

NB. Ved påmelding forplikter man seg til å delta på alle fire delkursene.

Målet er at kurset skal gi deltagerne større forståelse for utfordringene ved fengselspsykiatri, og at de som jobber med fengselsinnsatte skal få et kollegialt nettverk.

Kursavgiften vil være kr. 8700,- for hele kursrekken.  Det vil bli sendt ut faktura i 2018 og 2019, hver på kroner 4 350.

Påmeldingen er bindende, og meld deg på via påmeldingsknappen under denne teksten. Avbestilling av kursplass må sendes til loekke@ous-hf.no senest 10 dager før kursstart. Ved sykdom vil ikke kursavgift bli avkrevd, men da må legeattest fremlegges. Kursavgiften refunderes ikke hvis sykdom inntreffer under kurset eller ved uteblivelse

Søknadsfrist er 15.05.18, fullstendig program legges ut på www.SIFER.no så snart det er klart.

Ved spørsmål, kontakt Marianne Løkken på mail loekke@ous-hf.no, eller på mobil 90690507

Påmelding

Kategorier

Hva skjer