Hva skjer

Faglig møte innen rettspsykiatri ved Utvalg for rettspsykiatri (Dnlf/Npf)
Torsdag 09.05.19


Tema: Psykiatri og jus
Region: Sør-Øst
Neste faglige møte innen rettspsykiatri ved Utvalg for rettspsykiatri (Dnlf/Npf) avholdes torsdag 09.05.19. kl, 16.30 – 20.00 (servering fra 15.45) i Legenes hus på Christiania Torv i Oslo.

Temaet blir behandling av domfelte etter § 62.

Det dreier seg om personer som på grunn av psykose er dømt til overføring til tvungent psykiske helsevern. Både det juridiske, kliniske og etiske aspektene vil bli dekket.

Invitasjon og endelig program med påmeldingsinformasjon kommer senere, men sett av dagen allerede, og informer gjerne interesserte kolleger.

Møtet er gratis, og åpent for interesserte leger, psykologer, jurister og andre med spesiell interesse for temaet.

Til nedlasting:

Kategorier

Hva skjer