Hva skjer

Faglig møte i rettspsykiatri
22. november 2018, Legenes hus

Utvalg for rettspsykiatri arrangerer nytt faglig møte i rettspsykiatri i Legenes hus torsdag 22 november 2018 kl. 16.30 – 20.00. Servering fra kl. 15.45.

Tema blir: «Psykotisk i juridisk forstand: Hva innebærer det egentlig?»

Møtet er  om psykose i rettslig forstand 22.11.18 kl. 16.30 - 20.00 i Legens hus i Oslo

Påmelding innen 19.11.18 til npf@npf.legeforeningen.no.

Deltagelse er gratis. Enkel servering fra 15.45. Møtet blir også streamet i Facebookgruppen Rettspsykiatrisk kveldsmøte

Til nedlasting:

Kategorier

Hva skjer