Hva skjer

Fagkonferansen 2017
8.-9. november 2017, Scandic Hell Hotell

"Klokere etter 15 år...med særreaksjoner og forvaring?"

Nasjonal konferanse om fagutvikling for tiltak rundt personer med store og omfattende lærevansker/utviklingshemning i straffesakskjeden og tjenestetilbud.

Tema:

  • Risiko
  • Forebygging
  • Forskning og fagutvikling
  • Behandling
  • Rettssikkerhet
  • Omsorg og habilitering

Eksterne lenker:

Kategorier

Hva skjer