Hva skjer

Fagkonferansen 2013
13. - 14. november 2013, Rica Hell Hotell, Stjørdal

Ja takk, begge deler! Samfunnets behov for beskyttelse eller individets behov for tiltak?

BINDENDE PÅMELDING MÅ VÆRE OSS I HENDE INNEN 14.10.2013

Nasjonal konferanse om fagutvikling for tiltak rundt personer med store og omfattende lærevansker/utviklingshemning i straffesakskjeden og tjenestetilbudet.

Tema:

 • Risiko
 • Forebygging
 • Forskning og fagutvikling
 • Behandling
 • Rettssikkerhet
 • Omsorg og habilitering
 • Samhandling mellom nivåre og etater i praksis.

Bakgrunn for konferansen

Det er allment akseptert at personer med utviklingshemning er mer utsatt for diskriminerende praksis enn den øvrige befolkningen på en rekke områder både når det gjelder skole-, helse-, sosiale- og juridiske systemer. Internasjonal forskning viser at utviklingshemmede er mer utsatt for kriminalitet enn andre. For å ivareta den utviklingshemmede rettigheter og interesser er det avgjørende at ulike aktører fra forskjellige systemer samarbeider for å iverksette velegnede tiltak. Tross de tiltak som iverksettes er det noen som begår alvorlige handlinger og som dømmes til en særreaksjon for at samfunnet skal beskyttes og for at den som er dømt skal få adekvat behandling. Innenfor samfunnets særreaksjoner er det viktig at de involverte samarbeidspartnere har en god dialog. Med ulik innfallsvinkel enten fra behandlings-, omsorgs-, undervisnings- eller straffesiden er individuell oppfølging og/eller tilrettelegging av tilbud et sentralt tema for alle som kommer i kontakt med våre målpersoner før, under og etter gjennomføringen av særreaksjonene. Et godt faglig og etisk samarbeid om dette tema er utfordrende, men til gjengjeld svært viktig.

Sentral fagenhet for tvungen omsorg, Kompetansesenteret, Kriminalomsorgen region nord, KRUS, NFU og Trøndelag statsadvokatembeter ønsker å bidra til en økning av kompetanse, fagutvikling og etisk bevissthet blant de aktørene som våre instanser samhandler med. Foruten ansatte i tiltakene ønsker vi at våre samarbeidspartnere innenfor skole-, helse- og undervisningstjenensten samt politi, statsadvokatene, forsvarsadvokatene, overformynderiene, habiliteringstjenensten for voksne, brukerorganisasjonene, kommunale instanser og involverte departementer skal delta sammen med oss på konferansen.

Ta kontakt med Irene W.Iversen, tlf. 72823650, irene.wirkola.iversen@stolav.no eller Astrid Volden, tlf. 73561617, astrid.volden@kriminalomsorg.no hvis du har problemer med påmeldingslinken.

Priser:

 • Konferansepakke: 2500,-
 • Festmiddag: 850,-
 • Enkeltrom: 1095,-
 • Dbl. Rom: 1345,-

 

Oppdatering:

Påmeldingsfristen har nå gått ut. Ta kontakt med Irene W.Iversen, tlf. 72823650, irene.wirkola.iversen@stolav.no for forespørsler om mulig restplasser eller avbestillinger

Forelesninger fra konferansen kan lastes ned her

Til nedlasting:

Kategorier

Hva skjer