Hva skjer

Dom på overføring til tvungent psykisk helsevern. Gjennomføring med særskilt vekt på behandling utenfor døgnistitusjon
11. mai , Thon Hotel Opera, Dronning Eufemias gate 4

Faglig oppdatering, perspektiv og forventninger angående gjennomføring av dom utenfor døgnavdeling. Hvor står fagfeltet i dag?

Målgruppe

Leger og psykologer som i sitt daglige arbeid har/skal ha ansvar for pasienter på dom. Jurister vil også bli invitert.

Læringsmål

Faglig oppdatering, perspektiv og forventninger angående gjennomføring av dom utenfor døgnavdeling. Hvor står fagfeltet i dag?

Andre opplysninger

Psykologforeningen har godkjent kurset som 6 timers fritt spesialkurs og som 6 timers vedlikeholdsaktivitet.

Andre opplysninger

Dere som ønsker å bo på hotellet
Dere har muligheten for å bestille reserverte rom på Thon Hotel Opera til spesialpris – kr 1495 per rom og natt inkl. frokost (Legeforeningens avtale).

Bestilles av den enkelte deltaker direkte til hotellet på tlf.nr. 24103030. Referanse nr. 24478746 må oppgis.
Må bestilles innen 11. april.
Gjelder både mellom 10. til 11. mai og mellom 11. til 12. mai (noen få rom er reservert – de som først bestiller, får).

Kurskomite

Solveig Klæbo Reitan (Kursleder)

Anne Wold

Bjørn Østberg

Pia Jorde Løvgren

 

Program:

Torsdag 11. mai

Gjennomføring med særskilt vekt på behandling utenfor døgnistitusjon

09:00 Nasjonal status fra koordineringsenheten for dom til TPH

Førsteadvokat i Trøndelag og medlem av Fagrådet for Nasjonal koordineringsenhet: Bjørn Kristian Soknes

09:45 Gjennomføring av dom i poliklinisk setting i storby.

Psykologspesialist Henriette Madsen Eriksen

10:30 Pause

10:45 Gjennomføring av dom i poliklinisk setting i distrikt.

Spesialist i psykiatri Solveig Klæbo Reitan

11:30 Lunsj

12:30 Påtalemyndighetenes forventninger til samfunnsvernet.

Førsteadvokat i Trøndelag Bjørn Kristian Soknes.

13:15 Utfordringer i samarbeidet / gjennomføringen

Jurist og medlem av Fagrådet for Nasjonal koordineringsenhet: Øyvind Holst

14:00 Gruppediskusjon:

Nærmere definerte spørsmål / kasuistikker (inkl. forfriskninger)

15:15 Paneeldebatt/diskusjon med spørsmål og problemstillinger fra salen.

16:15 Slutt, vel hjem!

Påmelding

Eksterne lenker:

Kategorier

Hva skjer