Hva skjer

Dagsseminar: Nasjonal koordineringsenhet for dom til tvungent psykisk helsevern
15. oktober 2018, Scandic Oslo Airport

Nasjonal koordineringsenhet for dom til tvungent psykisk helsevern inviterer aktører fra helse– og justissektoren til dagsseminar

Vi ser på aktuelle problemstillinger innen dagens rettspsykiatri, pass og utenlandsreiser, domfelte uten lovlig opphold, førerkort og varsling av pårørende og etterlatte.
Se lenger ned på siden for påmelding og program.

Målgruppe:

Statsadvokater

Politiadvokater

Klinikkledere psykisk helse

Faglig ansvarlig for pasienter etter PHVL kapittel 5

 

Velkommen!

Påmelding

Til nedlasting:

Kategorier

Hva skjer