Hva skjer

C-kurs i rettspsykiatri
Oppstart høsten 2018, Gaustad Sykehus

Høsten 2018 starter SIFER en ny kursrekke for C-kurs i rettspsykiatri for sakkyndige spesialister.

Kurset er et etterutdanningskurs for spesialister i psykiatri, barne- og ungdomspsykiatri og psykologspesialister som jobber, eller ønsker å jobbe, som rettsoppnevnte sakkyndige. Kurset består av tre kursdeler a tre dager. Obligatorisk oppmøte alle kursdager/kursuker for å få kurset godkjent.

Prisen for hele kurset vil være kr. 11.900,-

Vi har begrenset antall plasser oppad til 50 deltagere. Spesialister som allerede jobber som rettsoppnevnte sakkyndige vil ha fortrinn om kurset fulltegnes.

Delkurs 1:           31.oktober – 2. november 2018

Delkurs 2:           6. – 8. mars 2019             

Delkurs 3:           16 – 18 oktober 2019

Påmeldingsfrist: 1. august 2018

Kurssted: Gaustad Sykehus, Sognsvannsveien 21, BYGG 10 (Festsalen), 0372 Oslo

Tilbakemelding om kursplass innen 15.august 2018.

Endelig program blir lagt ut på www.SIFER.no  når dette er avklart.

Kurset vil bli søkt godkjent som etterutdanningskurs for spesialister i DNLF og Norsk psykologforening med 48 timer

Påmelding

Kategorier

Hva skjer