Hva skjer

C-kurs i rettspsykiatri
Oppstart høsten 2018, Gaustad Sykehus

Høsten 2018 starter SIFER en ny kursrekke for C-kurs i rettspsykiatri for sakkyndige spesialister.

Kurset er et etterutdanningskurs for spesialister i psykiatri, barne- og ungdomspsykiatri og psykologspesialister som jobber, eller ønsker å jobbe, som rettsoppnevnte sakkyndige. Kurset består av tre kursdeler a tre dager.

Prisen for hele kurset vil være kr. 11.900,-

Vi har begrenset antall plasser oppad til 50 deltagere. Spesialister som allerede jobber som rettsoppnevnte sakkyndige vil ha fortrinn om kurset fulltegnes.

Delkurs 1:           31.oktober – 2. november 2018

Delkurs 2:           6. – 8. mars 2019             

Delkurs 3:           16 – 18 oktober 2019

Påmeldingsfrist: 28. august 2018

Kurssted: Gaustad Sykehus, Sognsvannsveien 21, BYGG 10 (Festsalen), 0372 Oslo

Tilbakemelding om kursplass innen 15.august 2018.

Emnenavn (bokmål):  C-kurs i rettspsykiatri.

 

Målgruppe: Leger og psykologer som vil være sakkyndige i straffesaker.

Opptakskrav: Spesialist i psykiatri eller klinisk psykologi.

Omfang: Tre del-kurs à tre dager.

Læringsmål: Etter gjennomført kurs skal deltagerne ha fått den nødvendige kunnskapen om reglene, de rettslige rammene, rolleforståelsen og de spesifikke kliniske aspektene knytt til sakkyndigoppdraget i den strafferettslige konteksten.

Læringsutbytte: Å forstå hva det innebærer å påta seg et sakkyndigoppdrag for å utrede siktede i strafferettssaker, og ha den grunnleggende kunnskapen som trengs for å gjennomføre

oppdraget.

Undervisningssemester: Kurset går over tre semestre med oppstart oktober/november 2018.

Undervisningsspråk: Norsk.

Faginnhold: Juss og psykiatri/psykologi.

Læringsformer: Forelesninger, hjemmearbeid og diskusjoner.

Obligatoriske aktiviteter: 80% oppmøte totalt på samlinger, utsendt materiale må gjennomgås i forkant av de ulike del-kurs.

Arrangører: Linda Gröning, Øyvind Holst, Helge Andreas Hoff, Karl Heinrik Melle, Kjersti Narud, Kirsten Rasmussen, Randi Rosenqvist.

Andre relevante opplysninger: Litteratur: Kun anbefalt litteratur, liste sendes ut i forkant av hvert del-kurs.

Godkjenning: Kurset vil bli søkt godkjent hos Den norske legeforening og Norsk psykologforening tilsvarende 55 timer.

Påmelding

Til nedlasting:

Kategorier

Hva skjer