Hva skjer

C-kurs i rettspsykiatri delkurs IV
14. til 16. mars 2018, Gaustad sykehus, Oslo

Høsten 2016 starter SIFER en ny kursrekke for C-kurs i rettspsykiatri. Første delkurs holdes 9.-10.november. Kursene holdes på Gaustad sykehus i Oslo. Kursrekken består av fire delkurs, og det holdes ett delkurs hvert semester t.o.m. våren 2018. Prisen på hele C-kurset, dvs. alle delseminarene er kr.11900,-

Program C-kurs i rettspsykiatri – delkurs III

Kurset består av i alt fire delkurs (I - IV). Kurset består av to todagers delkurs og to tredagers delkurs. Det vil totalt sett bli undervist i 50 timer. (47 t 15 min forelesning og 2 t 15 min diskusjon).  Det tas forbehold om endring av enkelte tema og foreleser.

C-kurs i rettspsykiatri delkurs - IV

14. til 16. mars 2018, Gaustad sykehus, Oslo

Kurs og undervisning / Videreutdanning

Tema: Psykiatri og jus

Region: Sør-Øst      

Sted: Gaustad sykehus, Festsalen 

Program C-kurs i rettspsykiatri – delkurs  IV (NB. det kan komme endringer)

Til nedlasting:

Kategorier

Hva skjer