Hva skjer

C-kurs i rettspsykiatri delkurs 3
22. til 24. november 2017, Gaustad sykehus, Oslo

Høsten 2016 starter SIFER en ny kursrekke for C-kurs i rettspsykiatri. Første delkurs holdes 9.-10.november. Kursene holdes på Gaustad sykehus i Oslo. Kursrekken består av fire delkurs, og det holdes ett delkurs hvert semester t.o.m. våren 2018. Prisen på hele C-kurset, dvs. alle delseminarene er kr.11900,-

Program C-kurs i rettspsykiatri – delkurs III

Kurset består av i alt fire delkurs (I - IV). Kurset består av to todagers delkurs og to tredagers delkurs. Det vil totalt sett bli undervist i 50 timer. (47 t 15 min forelesning og 2 t 15 min diskusjon).  Det tas forbehold om endring av enkelte tema og foreleser.

Delkurs III Særlige utfordringer ved utredninger av utilregnelige lovbrytere

Sted: Gaustad sykehus, Festsalen

Holdes 22.11. – 24.11.2017

Endelig program er nå klart og kan lastes ned under denne teksten

Til nedlasting: