Hva skjer

BASIS-prosjektet inviterer til heldagsseminar om straffegjennomføring for seksuallovbruddsdømte
Onsdag 30. mai 2018, Vika Atrium i Oslo

BASIS-prosjektet (Behandling av seksuallovbruddsdømte i Sør-Øst) er et behandlingsprosjekt rettet mot innsatte i tre norske fengsler. Bakgrunnen for prosjektet er et ønske fra Kriminalomsorgen om flere og bedre behandlingstilbud til denne gruppen.

I 2016 arrangerte vi seminar med fokus på behandlingsmodellen som benyttes i prosjektet – «Good Lives Model».

I 2017 arrangerte vi seminar med fokus på ulike tilbud og behandlingsmuligheter for mennesker som har begått seksuelle overgrep: http://sifer.no/hva_skjer/detalj/basis-prosjektet-inviterer-til-heldagsseminar-om-arbeid-med-seksuelle-overg

I år fokuserer vi på praktisk og organisatorisk tilrettelegging for seksuallovbruddsdømte under soning, forskning om de dømtes egne erfaringer fra straffegjennomføring, og holdninger til denne gruppen.

Det er ingen krav om at man har vært til stede på de tidligere seminarene. Vi inviterer like bredt som vi gjorde i fjor.

Pris kr. 500,- inkl. lunsj.

Påmeldingsfrist 15. mai

Programmet finner du under påmeldingsknappen.

Velkommen!

Påmelding

Til nedlasting:

Kategorier

Hva skjer