Hva skjer

BASIS-prosjektet inviterer til heldagsseminar om arbeid med seksuelle overgrep
1. juni , Vika Atrium i Oslo

Overordnede tema for dagen vil være Good Lives-modellen i praksis, klinisk arbeid med seksuallovbruddsdømte i fengsel, samt hvilke tilbud som finnes for mennesker som har begått seksuelle overgrep. Hvordan denne gruppen blir møtt vil bli belyst fra flere aktører og perspektiver - både fra behandlingsapparatet, Kriminalomsorgen og forskning.

BASIS-prosjektet (behandling av seksuallovbruddsdømte i Helse Sør-Øst) er et behandlingsprosjekt rettet mot innsatte i tre norske fengsler. Bakgrunnen for prosjektet er et ønske fra Kriminalomsorgen om flere og bedre behandlingstilbud til denne gruppen.

BASIS-prosjektet prøver ut en relativt ny behandlingsmetode, «Good Lives»-modellen (GLM), som er utviklet av Tony Ward og Pamela Yates. Dette er en ressurs- og motivasjonsbasert tilnærming.

https://www.goodlivesmodel.com/

 

Vårt arbeid i BASIS- prosjektet danner utgangspunktet for seminaret. Dette er en videreføring etter fjorårets seminar på Thon Hotel Opera (21.06.16), men med nye, spennende temaer. Det er ingen krav om at man var til stede på fjorårets seminar. Vi ønsker å samle alle som jobber med denne problematikken, både innenfor forskning, helsesektoren og Kriminalomsorgen m.m. Alle som i en eller annen form jobber med seksuelle overgrep, eller med barn eller voksne som har utvist problematisk eller skadelig seksuell atferd, kan melde seg på. Hvis du tenker at dette er relevant for deg i din arbeidshverdag er du hjertelig velkommen,  enten du er behandler, helsearbeider, fengselsansatt, forsker, ansatt i en interesseorganisasjon/stiftelse, jobber i et forebyggende tiltak, eller lignende.

 

Velkommen!

Påmeldingsfristen er nå utløpt, takk til alle som har meldt seg på seminaret!

Pris kr.400,- inkl lunsj.

NB. Program kommer

Påmelding

Til nedlasting:

Eksterne lenker:

Kategorier

Hva skjer