Hva skjer

Arbeidsseminar: Kartlegging av psykopati ved hjelp av CAPP
14 + 15 mars 2019 , Gaustad sykehus, Oslo, BYGG 4, 2 etg

CAPP (Comprehensive Assessment of Psychopathic Personality; Cooke et al, 2012) ble utviklet av internasjonale eksperter på psykopati som et alternativ eller supplement til PCL-R.

BEKLAGER - FULLT

Med utgangspunkt i CAPP-modellen er det utviklet flere kartleggingsverktøy som kan fange opp alvorlighet over et bredere spekter av symptomer på psykopati enn PCL-R.  I motsetning til PCL-R er CAPP også utviklet med tanke på å kunne fange opp mulig endring i symptombildet. Dette gjør CAPP nyttig når en skal kartlegge dyssosiale trekk også i ikke-kriminelle populasjoner, og når en skal prøve å fange opp eventuell endring som følge av behandling eller modning.  CAPP er til nå oversatt til mer enn 25 språk. 

Dette todagers-seminaret vil fokusere på to av CAPP-verktøyene: et semi-strukturert klinisk intervju, og et skåreskjema som bygger på informasjon fra andre rundt personen (Informant Rating Form).   Seminaret vil legge særlig vekt praktisk anvendelse av CAPP-modellen og CAPP-verktøyene når det kommer til å forstå den aktuelle personens problemer gjennom kasusformulering.

CAPP er oversatt, og deltagerne vil få utlevert CAPP-materiale på norsk.

Tilretteleggere:

David J. Cooke er gjesteprofessor ved det psykologiske fakultet ved Universitetet i Bergen og har vært tilknyttet Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels-, og rettspsykiatri for helseregion vest i en årrekke. Professor Cooke er en av opphavspersonene bak CAPP. Han har bak seg et stort antall artikler og bok-kapitler, blant annet på tema knyttet til kartlegging av psykopati og risikovurdering.  Cooke holder også arbeidsseminarer om PCL-R og CAPP i en rekke land.

Helge Andreas Hoff er psykologspesialist og tilknyttet Klinikk for sikkerhetspsykiatri ved Haukeland Universitetssykehus. Han har en PhD på validering av CAPP i norsk setting, og har lang erfaring som kliniker i en sikkerhetspsykiatrisk setting, da særlig med pasienter med framtredende dyssosiale personlighetsproblemer. Hoff driver også med fagutvikling og undervisning knyttet til risikovurdering ved Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels-, og rettspsykiatri i Bergen.  

Når: 14 + 15 mars 2019

Hvor: Gaustad sykehus, Oslo, BYGG 4, 2 etg

Egenandel: kr 500,- som dekker lunsj begge dager

Språkform: Hovedsakelig engelsk

Godkjenninger:

Den Norske Legeforening: Godkjennes med 13 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Psykologforeningen: Dette godkjennes som 13 timers fritt spesialkurs og som 13 timers vedlikeholdsaktivitet.

 

Påmeldingsfrist er 7. mars 2019 og du melder deg på ved å trykke på påmeldingsknappen under.

Velkommen!

Påmelding

Kategorier

Hva skjer