Hva skjer

Arbeidsseminar for risikovurderingsverktøyene SARA-V3, PATRIARK og V-RISK-POL
12. - 14. mars 2019, Gaustad sykehus, Festsalen (bygg 10)

Beklager, seminaret er fullt!

Arbeidsseminarene vil ha hovedfokus på å lære å bruke risikoverktøyene SARA-V3, PATRIARK og V-RISK POL. Seminarene består av en introduksjon til Structured Professional Judgment (SPJ) metoden, en gjennomgang SARA-V3, PATRIARK og V-RISK- POL, og gruppearbeid med kasus. Kursholdere: Merete Berg Nesset, John Olav Roaldset og Solveig K B Vatnar.

 

12. og 13. mars. SARA-V 3, Samlingen varer fra kl 10:00-17:00 dag 1, og kl 09:00-15:00 dag 2.

14. mars. PATRIARK og V-RISK POL, Samlingen varer fra kl 09:00-15:00.

 

V-RISK-POL er et kort og enkelt voldsrisiko screeninginstrument til bruk i politisammenheng, som et hjelpemiddel ved pågripelser etc, når en må gjøre en vurdering om tiltak skal iverksettes (løslatelse, varetekt, psykiatrisk vurdering, kontaktforbud etc), Instrumentet er selvinstruerende og skal kunne brukes på døgnbasis hele året av polititjenestepersonell på vakt. 

SIFER dekker kurskostnader (lokaler, kursholdere), mens deltakerne selv må dekke reisekostnader og eventuell overnatting.

Kursavgiften er kr 250,- per dag (lunsj og materiell).

Det er mulig å melde seg på alle tre dager, de 2 første dagene, eller kun dag 3. Dette angir du i påmeldingsskjemaet (se påmeldingsknapp under).

NB. Det forutsetter at man har gjennomgått opplæring i SARA-V3 ved tidligere kurs/arbeidsseminar dersom man kun skal delta på dag 3.

Bindende påmelding innen fredag 1. mars.

Pr. 01.02.19: Kun 10 plasser igjen, så vær rask med din påmelding, «første-mann-til-mølla»! 

Velkommen!

Påmelding

Kategorier

Hva skjer