Notice

Undefined offset: 191

ee/legacy/libraries/relationship_parser/Parser.php, line 52 show details

Forskningsprosjekte: Voldsrisikovurdering i en akuttpsykiatrisk avdeling / SIFER

Forskningsprosjekter

Finn forskningsprosjekt

Voldsrisikovurdering i en akuttpsykiatrisk avdeling

Voldsrisikovurdering i en akuttpsykiatrisk avdeling

Sist oppdatert den 28. May 2013

Det er gjort sparsomt med forskning på voldsrisiko i akuttpsykiatrien sammenliknet med fengsels- og sikkerhetspsykiatrien. Prosjektet finner sted i en akuttpsykiatrisk avdeling, og vil undersøke den prediktive validiteten av verktøyene BVC og V-RISK-10 for voldsatferd, i løpet av oppholdene i avdelingen og det første året etter utskrivning, og også undersøke om lavt kolesterol, pasientenes egenvurdering for risiko og andre kliniske og demografiske variabler, er signifikante prediktorer for voldsatferd. Vi vil også undersøke om en kombinasjon av to eller flere av de nevnte metoder kan gi en bedre prediksjon av fremtidig vold enn bruk av bare BVC og V-RISK-10 alene. En vil også undersøke korrelasjoner mellom BVC og V-RISK-10. Prosjektet innebærer en bredere tilnærming til voldsrisikovurderinger, noe som er blitt aktualisert og etterspurt ut fra resultatene fra nyere publiserte metaanalyser av voldsrisikoinstrumenter. Prosjektet er godkjent av REK og Personvernombud, og startet 23. mars 2012, planlagt fullført før sommer 2014.