Notice

Undefined offset: 191

ee/legacy/libraries/relationship_parser/Parser.php, line 52 show details

Forskningsprosjekte: Utarbeidelse, validering, implementering av screeningsinstrument for voldsrisikovurdering V-RISK-10 / SIFER

Forskningsprosjekter

Finn forskningsprosjekt

Utarbeidelse, validering, implementering av screeningsinstrument for voldsrisikovurdering V-RISK-10

Sist oppdatert den 18. April 2012

Fra 2005 utarbeidet, validert og implementert i Norge, Sverige, Wales, Finland, USA , Russland og Kina. Gode valideringsresultater, ROC/AUC 0.80 i Norge samt nesten like bra i Sverige og Kina. Fra 2011 utarbeidet en noe forkortet og tillempet utgave for bruk i politiarbeid, V-RISK-POL som skal utprøves i et norsk politidistrikt i 2012 etter oppnådd godkjenning fra nødvendige organer.