Forskningsprosjekter

Finn forskningsprosjekt

Using the Brøset Violence Checklist to Reduce Coercion and Restraint in Psychiatry A Protocol

Sist oppdatert den 2. February 2012

En Britisk multisenter-studie i samarbeid med the Cambian Group i UK og University of Wrexham