Forskningsprosjekter

Finn forskningsprosjekt

START i Montenegro

Sist oppdatert den 2. February 2012

START (Short Term Assessment of Risk and Treatablility) har blitt introdusert for ansatte ved Montenegros eneste psykiatriske sykehus i Dobrota, Kotor. Prosjektet er både et fagutviklingsprosjekt og et forskningsprosjekt hvor samarbeid mellom institusjonene (Dbrota og Brøset) vektlegges.