Forskningsprosjekter

Finn forskningsprosjekt

Sinnemestring Brøset

Sist oppdatert den 27. March 2015

Dette prosjektet er en del av Tiltak 18 i Regjeringens Handlingsplan Vendepunkt.
Status 2011:
I tillegg til aktiviteten knyttet til landsomfattende undervisning, opplæring og veiledning av terapeuter i Sinnemestring Brøsetmodellen er programmet det eneste akkrediterte sinneprogram i Kriminalomsorgen. For å evaluere sistnevnte har Kompetansesenteret lønnet en terapeut som driver grupper i Trondheim fengsel parallelt med at det samles inn data på denne gruppen.
Det er også iverksatt systematisk innsamling av data på kvinner som mottar behandling i grupper poliklinisk på Brøset. Dette materialet er tenkt inn i 2 mastergrader som finansieres av kompetansesenteret med 20% stilling hver.

Mer informasjon finnes på eget nettsted: sinnemestring.no