Forskningsprosjekter

Finn forskningsprosjekt

Sikkerhetspsykiatri - fra institusjon til DPS og kommune

Sikkerhetspsykiatri - fra institusjon til DPS og kommune

Sist oppdatert den 23. June 2015

Sikkerhetspsykiatrien i Helse Nord består av 2 avdelinger, i Tromsø og Bodø. Sikkerhetsavdelingene skal i samarbeid med den øvrige spesialist- og kommunehelsetjeneste i regionen sørge for at målgruppen får et tjenestetilbud og en rehabiliteringsprosess preget av kontinuitet og kvalitet i tjenesten. Derfor ønsker vi å invitere til dialog rundt faglige utfordringer knyttet til utskrivning, rehabilitering og oppfølging av vår målgruppe, - fra institusjon til DPS og kommune.

Prosjektets mål i første omgang: få økt kunnskap om hvilken kompetanse og erfaring det enkelte DPS besitter om målgruppen og hvilken forventning de har til fagfeltet Sikkerhetspsykiatri mht. veiledning og kompetanseoverføring. Videre er det tenkt å bruke erfaringene for å gjennomføre samme prosess sammen med kommunene, dette i et eget prosjekt.

Formål:

- Få økt kunnskap om hvilken kompetanse og erfaring det enkelte DPS besitter om målgruppen
- Hvilken forventning de har til fagfeltet Sikkerhetspsykiatri mht. veiledning og kompetanseoverføring

Perspektiv:

Prosjektets overordnede perspektiv er tenkt å ivareta fagutvikling – men samtidig rammes inn slik at det ivaretar vitenskapelige kvalitet for publisering. Vi ønsker å synliggjøre eksempler på hvordan resultater fra forskning kan bidra til forbedret klinisk praksis/tjenesteutøvelse. Videre kan det etableres en dialog på generelt grunnlag, som kan bidra til økt forståelse, enklere dialog og omdømmebygging. Vi rettet også et eget fokus mot det samiske perspektiv – Kulturell betydning, Språk, Kulturell kommunikasjon, Tradisjon.

Deltagere:

Prosjektet er et samarbeid mellom sikkerhetspsykiatriens to avdelinger i Helse Nord (Tromsø og Bodø), samt Kompetansesenteret for Sikkerhets-, Fengsels- og Rettspsykiatri (SIFER Midt/Nord). Prosjektet ledes av SIFER.

Prosjektperiode: 01.06.2015 – 01.02.2016