Forskningsprosjekter

Finn forskningsprosjekt

Short Term Assessment of Risk and Treatability (START) i kriminalomsorgen

Sist oppdatert den 12. March 2012

Målsettingen med denne studien er å undersøke om START fanger opp endring i psykisk tilstand og atferd hos de innsatte. I tillegg er det ønskelig å undersøke STARTs psykometriske egenskaper (validitet og reliabilitet) i en fengselspopulasjon.
Det tas sikte på repeterte målinger av innsatte i fengsel. Samtlige innsatte i Trondheim fengsel, forvaringsavdelingen, som samtykker til deltakelse inkluderes i studien.
START- verktøyets formål er å være et integrert rehabiliteringsverktøy. Start Outcome Scale (SOS) innføres som et baselinemål og endringsmål i studien. Ansvarsgruppene til de innsatte, det vil si kontaktbetjenter og annet personal som fengselet har utpekt som ansvarlige for rehabiliteringen, er særskilt utdannet til å gjennomføre jevnlige START- vurderinger. Ansvarsgruppene kommer, som en del av sin regulære virksomhet, til å gjennomføre START- skåringer regelmessig med 1 til 3 måneders intervall, i overensstemmelse med praksis innen psykiatrien. START- skåringene vil bli samlet inn og analysert i avidentifisert form.