Forskningsprosjekter

Finn forskningsprosjekt

Registrering av politidata ved anmeldte voldtekter 1997-2010

Sist oppdatert den 19. June 2015

Samarbeidsprosjektet Registrering av politidata ved anmeldte voldtekter 1997 – 2010, er et delprosjekt av prosjektet Tilheling og rettferdighet – helsehjelp og rettspleie ved voldtekt.

Samarbeidspartnere i prosjektet er:

  • St. Olavs Hospital H. F. Psykiatrisk divisjon, avd. Brøset, Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels og rettspsykiatri.
  • Oslo universitetssykehus HF. Ullevål, Psykiatrisk divisjon. Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri for Helseregion Sør-Øst og 
  • Institutt for samfunnsmedisin, det medisinske fakultet NTNU er samarbeidspartnere i prosjektet Registrering av politi-data ved anmeldte voldtekter 1997 – 2010.

Samarbeidsprosjektet utgjør et delprosjekt av prosjektet 2008/2/0241 Tilheling og rettferdighet – helsehjelp og rettspleie ved voldtekt, stipendiat Cecilie Hagemanns Ph.D prosjekt Hovedveileder er professor Berit Schei, Institutt for samfunnsmedisin, det medisinske fakultet NTNU.

De innsamlede politidata fra dette prosjektet stilles til disposisjon for prosjektet slik at datatilfanget omhandler politi-data ved anmeldte voldtekter fra 1997 – 2010, og opplysninger om overgriper, offeret, overgrepets form, åsted, medisinske erklæringer, rettsmedisinske analyser, politidistrikt og saksutfall. Data omhandler i alt 587 voldtektssaker og i noen få saker er det flere overgripere.

Data fra politiet vil bli koblet med data fra voldtektsmottaket ved St. Olavs Hospital i samme tidsrom.   

Prosjektleder er seniorforsker Dr. Philos Jim Aage Nøttestad, St. Olavs Hospital H. F. Psykiatrisk divisjon, avd. Brøset, Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels og rettspsykiatri.

Prosjektet har følgende forskergruppe:

  • Stipendiat Cecilie Hagemann
  • Seniorforsker Jim Aage Nøttestad
  • Professor Kirsten Rasmussen
  • Professor Berit Schei