Forskningsprosjekter

Finn forskningsprosjekt

Meta-analyse: Seksuelle overgripere mot barn

Meta-analytisk evaluering av studier av behandling av dømte seksuelle overgripere mot barn

Sist oppdatert den 29. May 2013

Prosjektet skal vurdere kunnskapsgrunnlaget for behandling av personer som har seksuell tiltrekning mot barn og er på oppdrag fra helsedirektoratet.

Målsetting:

Prosjektet har som målsetting å undersøke om behandlingsprogram har behandlingsmessig effekt på den pedofile orienteringen, eventuelt om behandling fører til reduksjon i risiko for nye seksuelle overgrep. I litteraturen er det mange studier som ser på effekt av behandling mht redusert risiko for nye seksuelle overgrep. Problemet er at disse studiene ser på seksuelle overgrep under et og det differensieres ikke mellom hvilke typer seksuelle overgrep det er snakk om i behandling. Etter vår oppfatning kan det være forskjellig risikoprofil og ulik behandlingsdynamikk/effekt ut i fra hvilke typer overgrep og seksuell orientering det er snakk om. I denne vil vi undersøke behandlingseffekt av personer med pedofil orientering.

Metode: Metodisk vil vi foreta en metaanalyse over studier gjort mht effekt av behandling av personer med en pedofil orientering.

Medarbeidere: Studien vil bli foretatt av Pål Grøndahl, ph.d., Cato Grønnerød, ph.d. og Jarna S Grønnerød, ph.d.

Prosjektet vil ende opp i en rapport til oppdragsgiver og i en artikkel i internasjonalt tidsskrift. Ferdigstillelse er ventelig i mai/juni 2012

Fremdrift: All relevant litteratur er innhentet og koding begynner (oktober2012). Foreløpig rapport til direktoratet skal foreligge innen utgangen av året. Artikkel vil bli ferdigstillet primo 2013.