Forskningsprosjekter

Finn forskningsprosjekt

Galskapens fengsel: Musealt formidlingsprosjekt knyttet til sikkerhetspsykiatrien i det 20. århundret

Sist oppdatert den 29. October 2012

Prosjektet er et historie- og museumsfaglig prosjekt som skal formidle kulturelle, sosiale og etiske aspekter ved sikkerhetspsykiatrien i det 20. århundret. Fokuset vil være pasientene, vitenskapen, samfunnets forståelse og framtidige utfordringer i sikkerhetspsykiatrien.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid mellom Norsk rettsmuseum, Det humanistiske fakultet (NTNU), Museene i Sør-Trøndelag og Brøset KS.

Utstillingsproduksjonen vil starte 10.februar 2013. Prosjektet er nær fullfinansiert og ferdigstilling er planlagt i vårsemesteret 2014.

Den ferdige utstillingen er planlagt å fylle i underkant av 100 kvadratmeter og vil bli konstruert som en vandreutstilling som kan sendes rundt i landet.

Prosjektet mottar i årene 2010-12 750 000 kroner fra Norsk kulturråd og indirekte økonomisk støtte i form av arbeidskraft fra Norsk rettsmuseum, NTNU ved Det humanistiske fakultet og Brøset kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri. Prosjektet mottar også økonomisk støtte fra Fritt Ord. Total kostnadsramme 2010-14 er ca. 4 millioner kroner.

Prosjektperiode: 2010-2013/14

Utstillingsskisse til Norsk kulturråd høsten 2011

Prosjektet er delvis integrert med prosjektet Mainnan i buret