Forskningsprosjekter

Finn forskningsprosjekt

Forekomsten av personforfølgelse (stalking) blant norske stortingsrepresentanter

Forekomsten av personforfølgelse (stalking) blant norske stortingsrepresentanter

Sist oppdatert den 19. December 2013

Personforfølgelse dreier seg om at man gjentatte ganger blir utsatt for uønsket oppmerksomhet eller kontakt fra et annet menneske. Utenlandske studier viser at opp mot 10 prosent av voksne har vært utsatt for slik gjentatt uønsket oppmerksomhet eller kontakt. Forekomsten i enkelte grupper som leger, advokater og kjendiser er betydelig høyere, og utenlandske studier har vist at politikere er en utsatt gruppe. Høsten 2011 kartla vi for første gang personforfølgelse i et representativt utvalg av nordmenn med et spørreskjema i ”En kontrollert befolkningsstudie av personforfølgelse”.
Siden politikere er en risikogruppe for stalking i utenlandske studier, vil vi gjerne finne ut om dette er tilfelle blant stortingsrepresentantene, eller om de har det som i befolkningen ellers.
Undersøkelsen er anonym, og er utformet spesielt med tanke på at enkeltrepresentanter ikke skal kunne identifiseres.