Forskningsprosjekter

Finn forskningsprosjekt

Deltakelse i en tverretatlig, tidlig intervensjon i partnervoldsaker

Deltakelse i en tverretatlig, tidlig intervensjon i partnervoldsaker: En kvalitativ studie av erfaringer fra voldsutøvere og voldsutsatte i saker med høy risiko for gjentakelse

Sist oppdatert den 4. March 2019