Forskningsprosjekter

Finn forskningsprosjekt

Brøsetmodellen

Brøsetmodellen

Sist oppdatert den 22. April 2015

Et gruppebasert behandlingsprogram for inneliggende pasienter med psykose – kombinert med rusproblemer bygd på kognitive tilnærming og atferdsprinsipper.
Behandlingsopplegget er tilpasset våre psykiatriske pasienter med spesielle behov i forhold til informasjon, både med hensyn til sykdom og behandling og er et strukturert, gruppebasert behandlingsprogram for inneliggende pasienter med en alvorlig psykisk lidelse eller personlighetsforstyrrelse som i tillegg har problemer med rus, sinne/vold.

Status 2011:
• Gjennomføring og avslutning av 2 grupper med hver 2 pasienter
• Avsluttende arbeid vedr. manual og arbeidsbok