Forskningsprosjekter

Finn forskningsprosjekt

Armadilo

Sist oppdatert den 29. March 2012

Sentral fagenhet for tvungen omsorg i samarbeid med kompetansesneteret har siden høsten 2007 drevet et målrettet prosjektarbeid med å forbedre seksjonens retningslinjer og faglige profil knyttet til risikovurdering og behandling av Fagenhetens målgruppe. Prosjektet ble videre konkretisert i tråd med konklusjon beskrevet i sluttrapport for ”forprosjekt KAOS” . Siden da har Fagenheten brukt og videreutviklet KAOS, - en kognitiv atferdsterapi/miljøterapi som er spesielt tilpasset personer med utviklingshemming med forhøyet risiko for ny vold. I perioden frem til søknad om midler fra Kompetansesenteret, ble KAOS i stadig større grad knyttet til risikovurderingsinstrumentet ARMIDILO. ARMIDILO er det førtse og best validerte risikovurderingsinstrumentet som er spesifikt utviklet for bruk for same målgruppe som KAOS. Opphavsmannen til ARMIDILO, dr. Douglas Boer, ble derfor kontaktet for et mulig samarbeid.

Prosjektet har fokusert på flere forhold knyttet til ARMIDILO:
- Dr. Boer har besøkt fagenheten ved to anledninger for å undervise, veilede og samarbeide om ARMIDILO
- Sentral Fagenhet har fått rettigheten til å benytte ARMIDILO i skandinavia
- Sentral Fagenhet har oversatt ARMIDILO
- Sentral Fagenhet har prøvd ut ARMIDILO for norske forhold, og har i samråd med dr. Boer tilpasset bruken deretter
- Sentral Fagenhet har drevet opplæring i ARMIDILO ved flere Habiliteringstjenester og DPSer i løpet av perioden
- Dr. Boer og representanter for Sentral fagenhet har undervist om ARMIDILO i ulike rettspsykiatriske forum