Personell

For a full list of personell, visit the Norwegian page

Forrige side 1 2 3 4 Neste side

M00o93H7pQ09L8X1t49cHY01Z5j4TT91fGfr

Helge Andreas Hoff

Fast ansatt

Tel: +47 55958312 | M10o93H7pQ09L8X1t49cHY01Z5j4TT91fGfr

Region: Vest

M20o93H7pQ09L8X1t49cHY01Z5j4TT91fGfr

Henrik Belfrage

Gjesteprofessor

M30o93H7pQ09L8X1t49cHY01Z5j4TT91fGfr

Region: Vest

M40o93H7pQ09L8X1t49cHY01Z5j4TT91fGfr

Hilde Dahl

Prosjekt

Tel: 90752450 | M50o93H7pQ09L8X1t49cHY01Z5j4TT91fGfr

Region: Midt-Nord

M60o93H7pQ09L8X1t49cHY01Z5j4TT91fGfr

Igne Sinkeviciute

Fast ansatt

Tel: igne.sinkeviciute@helse-bergen.no | M70o93H7pQ09L8X1t49cHY01Z5j4TT91fGfr

Region: Vest

M100o93H7pQ09L8X1t49cHY01Z5j4TT91fGfr

John Olav Roaldset

MD, PhD, Psychiatrist

—Ingen

Tel: 22 02 92 20 | M110o93H7pQ09L8X1t49cHY01Z5j4TT91fGfr

Region: Sør-Øst

M120o93H7pQ09L8X1t49cHY01Z5j4TT91fGfr

Kåre Nonstad

Fast ansatt

Tel: 72823539 | M130o93H7pQ09L8X1t49cHY01Z5j4TT91fGfr

Region: Midt-Nord

M140o93H7pQ09L8X1t49cHY01Z5j4TT91fGfr

Kelly Allison Watt

Fast ansatt

M150o93H7pQ09L8X1t49cHY01Z5j4TT91fGfr

Region: Vest

M160o93H7pQ09L8X1t49cHY01Z5j4TT91fGfr

Kevin Douglas

LL.B., Ph.D.

—Ingen

Tel: 22 02 92 20 | M170o93H7pQ09L8X1t49cHY01Z5j4TT91fGfr

Region: Sør-Øst

M180o93H7pQ09L8X1t49cHY01Z5j4TT91fGfr

Kine Knoph-Karlsen

Prosjekt

M190o93H7pQ09L8X1t49cHY01Z5j4TT91fGfr

Region: Vest

M200o93H7pQ09L8X1t49cHY01Z5j4TT91fGfr

Kirsten Rasmussen

Professor, PhD

Fast ansatt

M30o93H7pQ09L8X1t49cHY01Z5j4TT91fGfr

Region: Midt-Nord

M210o93H7pQ09L8X1t49cHY01Z5j4TT91fGfr

Kjersti Narud

Chief physician, PhD MD

—Ingen

Tel: 22029220 | M220o93H7pQ09L8X1t49cHY01Z5j4TT91fGfr

Region: Sør-Øst

M230o93H7pQ09L8X1t49cHY01Z5j4TT91fGfr

Knut Rypdal

Fast ansatt

Tel: 55 95 83 08/ 408 55 616 | M240o93H7pQ09L8X1t49cHY01Z5j4TT91fGfr

Region: Vest

M250o93H7pQ09L8X1t49cHY01Z5j4TT91fGfr

Lars Erik Selmer

—Ingen

Tel: 22029220 | M260o93H7pQ09L8X1t49cHY01Z5j4TT91fGfr

Region: Sør-Øst

M270o93H7pQ09L8X1t49cHY01Z5j4TT91fGfr

Leif Waage

Fast ansatt

M30o93H7pQ09L8X1t49cHY01Z5j4TT91fGfr

Region: Vest

M280o93H7pQ09L8X1t49cHY01Z5j4TT91fGfr

Linda Gröning

Fast ansatt

M290o93H7pQ09L8X1t49cHY01Z5j4TT91fGfr

Region: Vest

M340o93H7pQ09L8X1t49cHY01Z5j4TT91fGfr

Maria Knutzen

R.P.N. / M.H.Sc

—Ingen

Tel: +47 94 89 81 80 | M350o93H7pQ09L8X1t49cHY01Z5j4TT91fGfr

Region: Sør-Øst

Forrige side 1 2 3 4 Neste side