Contact

SIFER Midt/Nord

Visiting adress:

St. Olavs Hospital,
Divisjon Psykisk Helsevern,
avdeling Brøset

Postal adress:

Postboks 1803 Lade
7440 Trondheim

Email: post@broset.no
Phone: 72 82 35 50

SIFER Vest

Visiting adress:

Sandviksleitet 1

Postal adress:

Klinikk sikkerheitspsykiatri
Kompetansesenter for sikkerhets:fengsels og rettspsykiatri
5021 Bergen

Email: forensic@helse-bergen.no
Phone: 55 95 83 06

SIFER Sør-Øst

Visiting adress:

Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri for Helseregion Sør-Øst
Sognsvannsveien 21
Bygg 7
0372 Oslo

Postal adress:

Pb. 4959 Nydalen
0424 Oslo

Email: post.kps@ous-hf.no
Phone: 220 29 220