Foto av Øyvind  Holst

Øyvind Holst

rådgiver-jus

Øyvind Holst

rådgiver-jus

Helse Sør-Øst
Postboks 4956 Nydalen
Gaustad, Bygg 7, Sognsvannsveien 21
0424 Oslo

Tel: 97 42 73 32
uxhoya@ous-hf.no

Fagområde: Sikkerhetspsykiatri / Rettspsykiatri

Prosjekter og publikasjoner:

Link til Øyvind Holsts oppføring på Cristin