Foto av Tom  Palmstierna

Tom Palmstierna

M.D., Ph.D., Ass. Professor.

Om Tom Palmstiernas forskningsgruppe ved KI:

Våld och säkerhet i psykiatrisk vård
Inom forskningsområdet finns ett antal forskargrupper som bedriver forskning inom områden som biologiska aspekter på farlighet, rehabilitering av psykiskt sjuka med kriminalitet, våld i psykiatrisk vård, riskbedömningar och riskrehabilitering inom psykiatrisk och rättspsykiatrisk vård, telecoaching och IT-stöd avseende missbruk och psykiska problem.
Forskargrupperna arbetar med brett stöd från flera landstings vårdorganisationer, Rättsmedicinalverket och Statens institutionsstyrelse samt ett samarbete med flera nordiska rättspsykiatriska forskningsverksamheter

Bibliografi

Tom Palmstierna

M.D., Ph.D., Ass. Professor.

Gjesteprofessor

Helse Midt-Norge/Nord
St. Olavs Hospital, Divisjon Psykisk Helsevern, avdeling Brøset
Postboks 1803 Lade
7440 Trondheim

Helse Vest
Kompetansesenter for sikkerhets:fengsels og rettspsykiatri
Sandviksleitet 1
5021 Bergen

Tilknyttet: Karolinska Institutet

Tel: +46708483753
tom.palmstierna@ki.se

Fagområde: Sikkerhetspsykiatri / Rettspsykiatri / Fengselspsykiatri