Foto av Svein Øverland

Svein Øverland

Psykologspesialist

Svein Øverland er psykolog (1996) med klinisk spesialitet i barne- og ungdomspsykologi og familieterapi (2005).

Svein er ansatt som seksjonssjef ved avdeling Brøset, St. Olavs Hospital og er rådgiver i Forvaringsavdelingen i Trondheim fengsel, begge deler i Norge.

Han har gjennomført spisskompetanseutdanning i retts og sikkerhetspsykologi og har videreutdanning i Dialektisk atferdsterapi (DBT), Metakognitiv terapi (MCT), Aggresion Replacement therapy (ART), traumebehandling (EMDR).

Han er redaktør i tidsskrift for Sexologi og har skrevet artikler om seksualitet der og i flere tidsskrifter. Han har skrevet to fagbøker; Selvskading: en praktisk tilnærming (2006) og Stalking: forståelse, risikovurdering og håndtering (2012). Han har også bidratt som kapittelforfatter i seks andre bøker.

Svein Øverland

Psykologspesialist

Fast ansatt

Helse Midt-Norge/Nord
St. Olavs Hospital, Divisjon Psykisk Helsevern, avdeling Brøset
Postboks 1803 Lade
7440 Trondheim

Tel:
Svein.Kristian.Overland@stolav.no

Fagområde: Sikkerhetspsykiatri / Rettspsykiatri / Fengselspsykiatri