Foto av Stig  Jarwson

Stig Jarwson

Prosjektleder

Stig Jarwson

Prosjektleder

Fast ansatt

Helse Midt-Norge/Nord
St. Olavs Hospital, Divisjon Psykisk Helsevern, avdeling Brøset
Postboks 1803 Lade
7440 Trondheim

Tel: 04791657590
stig.jarwson@stolav.no

Fagområde: Sikkerhetspsykiatri / Fengselspsykiatri

Prosjekter og publikasjoner:

Link til Stig Jarwsons oppføring på Cristin