Foto av Stål  Bjørkly

Stål Bjørkly

Professor, dr. psychol., spesialist i klinisk psykologi

- Behandling/forebygging av vold
- Risikovurdering-/risikohåndtering
- Psykose og vold

Stål Bjørkly

Professor, dr. psychol., spesialist i klinisk psykologi

Helse Sør-Øst
Postboks 4956 Nydalen
Gaustad, Bygg 7, Sognsvannsveien 21
0424 Oslo

Tel: +47 22 02 92 20
stal.bjorkly@himolde.no

Fagområde: Sikkerhetspsykiatri / Rettspsykiatri / Fengselspsykiatri