Foto av Rolf Gjestad

Rolf Gjestad

Spesialrådgiver

Rolf Gjestad

Spesialrådgiver

Fast ansatt

Helse Vest
Kompetansesenter for sikkerhets:fengsels og rettspsykiatri
Sandviksleitet 1
5021 Bergen

Tel:
rolf.gjestad@helse-bergen.no

Fagområde: Sikkerhetspsykiatri / Fengselspsykiatri

Prosjekter og publikasjoner:

Link til Rolf Gjestads oppføring på Cristin