Foto av Roger  Almvik

Roger Almvik

Dr. Philos

Roger Almvik

Dr. Philos

Fast ansatt

Helse Midt-Norge/Nord
St. Olavs Hospital, Divisjon Psykisk Helsevern, avdeling Brøset
Postboks 1803 Lade
7440 Trondheim

Tilknyttet: Universitetssykehuset i Nord-Norge, Spesialpsykiatrisk avdeling

Tel: +4745468880
roger.almvik@ntnu.no

Fagområde: Sikkerhetspsykiatri / Rettspsykiatri / Fengselspsykiatri

Prosjekter og publikasjoner:

Link til Roger Almviks oppføring på Cristin