Foto av Ingeborg Jenssen Sandbukt

Ingeborg Jenssen Sandbukt

Prosjektleder BASIS-prosjektet

Ingeborg Jenssen Sandbukt

Prosjektleder BASIS-prosjektet

Helse Sør-Øst
Postboks 4956 Nydalen
Gaustad, Bygg 7, Sognsvannsveien 21
0424 Oslo

Tel: 22 02 92 32
injesa@ous-hf.no

Fagområde: Fengselspsykiatri