Foto av Pål Grøndahl

Pål Grøndahl

Psykologspesialist, ph.d

  • Sakkyndighet; ekspertise
  • Rettspsykiatri; metode og kvalitet og fagutvikling
  • Rettspsykiatrisk sakkyndig, risikovurderinger mm.

Pål Grøndahl

Psykologspesialist, ph.d

Helse Sør-Øst
Postboks 4956 Nydalen
Gaustad, Bygg 7, Sognsvannsveien 21
0424 Oslo

Tilknyttet: Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels og rettspsykiatri, Oslo universitetssykehus

Tel: 220 29 238
pagron50@gmail.com

Fagområde: Rettspsykiatri