Foto av Øyvind Thomassen

Øyvind Thomassen

Professor, Dr.art.

Stillingsområde: Teknologi- og vitenskapsstudier

Nåværende interessefelt: Kulturelle og sosiale studier av sikkerhetspsykiatrien

Forskningsprosjekt under utvikling:

Andre (tidligere) forskningsfelt og prosjekter:

  • Studier av kunnskapsdannelser i fysisk planlegging (byplanlegging, regionalpolitikk, infrastruktur, lokaliseringspolitikk etc.)
  • Studier av nye premisser for en framtidig transportpolitikk
  • Transport, teknologi og miljø
  • Internettets historie
  • Miljøhistorie

Øyvind Thomassen

Professor, Dr.art.

Gjesteprofessor

Helse Midt-Norge/Nord
St. Olavs Hospital, Divisjon Psykisk Helsevern, avdeling Brøset
Postboks 3250 Sluppen
7006 Trondheim

Tilknyttet: Brøset kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, NTNU, Det humanistiske fakultet (p.t. Inst. for historie og klassiske fag)

Tel: +47 918 97 474
oyvind.thomassen@ntnu.no

Fagområde: Sikkerhetspsykiatri / Rettspsykiatri