Foto av Morten Wiig Bjorland

Morten Wiig Bjorland

Rådgiver

Morten Wiig Bjorland

Rådgiver

Fast ansatt

Helse Vest
Kompetansesenter for sikkerhets:fengsels og rettspsykiatri
Sandviksleitet 1
5021 Bergen

Tilknyttet: Stavanger Universitetssykehus, avdeling sikkerhet

Tel: 46682523
morten.wiig.bjorland@sus.no

Fagområde: Sikkerhetspsykiatri / Fengselspsykiatri

Prosjekter og publikasjoner: