Martin Bjørnstad

Prosjektmedarbeider

Martin Bjørnstad

Prosjektmedarbeider

Fast ansatt

Helse Sør-Øst
Postboks 4956 Nydalen
Gaustad, Bygg 7, Sognsvannsveien 21
0424 Oslo

Tilknyttet: OUS

Tel: 22029243
mbjoe2@ous-hf.no

Fagområde: Sikkerhetspsykiatri / Fengselspsykiatri