Foto av Maria Knutzen

Maria Knutzen

PhD. /psykiatrisk sykepleier

Maria Knutzen

PhD. /psykiatrisk sykepleier

Helse Sør-Øst
Postboks 4956 Nydalen
Gaustad, Bygg 7, Sognsvannsveien 21
0424 Oslo

Tilknyttet: Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri for helsergion Sør-Øst

Tel: +47 94 89 81 80
uxmakn@ous-hf.no

Fagområde: Sikkerhetspsykiatri

Prosjekter og publikasjoner:

Link til Maria Knutzens oppføring på Cristin